Wat gebeurde er met de adviezen

Na het aanbieden van de adviezen aan de voorzitter van het College van B&W en de voorzitter van de gemeenteraad gebeurde er dit:

  • op 30 maart 2023 is de - door het college opgestelde - conceptreactie besproken in de Commissie Sociaal domein
    Het aangeboden concept en de link naar de uitzending van de commissievergadering vind je hiernaast.
  • op 29 januari 2023 zijn de adviezen besproken in het voorzittersoverleg.
    De uitkomst daarvan: de vraag aan de klimaatburgemeester voor een extra toelichting in een opiniërende raadsvergadering.
    Deze is inmiddels gepland op 5 oktober 2023.

het aangeboden concept

Terugkijken van de commissievergadering kan met deze link.

Het inspreken van de klimaatburgemeester vind je van 19:30u tot 19:38u.

Van 19.55u tot 20.23u kan je de reacties van de commissieleden terugzien en horen. Best het bekijken waard!