Klimaat- en Toekomstraad

4 oktober 2023 heeft de Klimaat- en Toekomstraad in een meningsvormende avond (opiniërende raadsvergadering) een aantal raadsbesluiten beoordeeld.
Uit de raadsbesluiten die als hamerstuk*) waren aangenomen hebben we drie besluiten geselecteerd:

  • - één besluit waarin duidelijk geen rekening was gehouden met klimaatvraagstukken en toekomstige leefbaarheid
  • - één besluit waarin wij een 'gemiste kans' aanwezen en
  • - één besluit wat getuigt van een doordachte voorbereiding en besluitvorming.

Na deze terugblik op besluiten zijn we aan de hand van stellingen het gesprek aangegaan met de aanwezige politici.

Klimaatraad en Toekomstraad samen verder onder de naam Klimaat- en Toekomstraad

Tijdens de voorbereidingen voor de presentaties op 4 oktober hebben de beide raden besloten samen niet meer apart te opereren, maar verder te gaan.

De historie, inclusief de adviezen en chronologie die waarop volgde,  van de aparte raden

is hier te vinden voor de Klimaatraad

en hier voor de Toekomstraad.