De deelnemers (afgevaardigden van de politieke partijen) willen graag een gezamenlijke boodschap uitdragen. Dat heeft geleid tot het opstellen van het 'Manifest voor het klimaat'. Dat kan je links zien en lezen.

Je kunt de opname van de ondertekening hier terugkijken en luisteren. De opnames zijn gemaakt door OmroepCentraal.tv

Februari 2022 is de startbijeenkomst. Van alle politieke partijen één afgevaardigde met de bedoeling om inzicht te krijgen hoe Gemert-Bakel er voor staat op gebied van duurzaamheid.
Hulpmiddel daarbij: het model van de Donut-economie.

Donut

Hoe ziet de donut eruit voor de gemeente Gemert-Bakel?
Waar worden planetaire grenzen overschreden en waar zakken (groepen) mensen door de (sociale) bodem?

De antwoorden op deze vragen worden zichtbaar als de donut ingevuld wordt.

Om te weten wat de donut is, is het handig om deze TED-talk te bekijken.

De thema's

De essentie van de Donut-gedachte is dat zowel naar ecologische duurzaamheid als naar sociale duurzaamheid gekeken kan worden. Een aanvullende invalshoek is om beide domeinen te bezien vanuit een lokaal perspectief én een globaal (wereldwijd) perspectief.
Het globale perspectief geeft informatie over de invloed die wij door onze lokale acties en keuzes op rest van de wereld uitoefenen.

Ecologische duurzaamheid Sociale duurzaamheid
Lokaal Lokaal ecologisch Lokaal sociaal
Globaal Globaal ecologisch Globaal sociaal

 

De thema’s:
Van de ecologische duurzaamheid (buitenkant donut) gaan over de draagkracht van de Aarde. Deze zijn:

 1. Klimaatverandering
 2. Drinkwatergebruik
 3. Stikstof- en fosfor-balans
 4. Verzuring oceanen
 5. Chemische verontreiniging
 6. Luchtvervuiling
 7. Ozon-gaten
 8. Verlies van biodiversiteit
 9. Veranderd landgebruik (bodemverontreiniging / aantasting natuur)

Van de sociale duurzaamheid (binnenkant donut) gaan over de beschikbaarheid van:

 1. Water
 2. Inkomen
 3. Opleiding / educatie
 4. Veerkracht (mentaal)
 5. Inspraak
 6. Werk
 7. Energie
 8. Sociale- en gendergelijkheid
 9. Gezondheid
 10. Voedsel

Bovenstaande thema’s zijn afgeleid van de zeven uitgangspunten die samen de donut-gedachte maken en zijn bedoeld als mogelijke indicator en als concrete terreinen waarop actie uitgezet kan worden.

De zeven uitgangspunten van de donut-economie zijn:

 1. Verander de doelstelling van BBP naar donut-balans;
 2. Kijk naar het grote plaatje, van autonome markt met een eigen belang naar ingebedde economie ten dienste van de mensheid;
 3. Stimuleer de menselijke natuur. Bekijk de mens niet als (rationele) homo-economicus, maar als sociaal aanpasbare mensen;
 4. Begrijp de systemen en ga van een mechanisch evenwicht naar een dynamische complexiteit
 5. Richt je op herverdeling. Laat het idee dat ‘groei’ de verschillen zal rechttrekken los en zet in op ontworpen verdeling;
 6. Creëren om te regenereren. Laat het idee dat ‘groei’ vanzelf leidt tot ‘opruimen’ los en zet in op een regeneratief design;
 7. Wees agnost als het om groei gaat; van groeiverslaving naar een economie die ons mensen doet gedijen.