Verkiezingen

Waarom een poging om de partijprogramma's te vergelijken?

Wie denkt dat de grote vraagstukken van klimaat en biodiversiteit los staan van Gemert-Bakel, heeft het bij het verkeerde eind. Wij inwoners van deze gemeente zijn zowel mede-veroorzaker van de problemen alsook slachtoffer van de gevolgen. Landelijke regels worden in 'Den Haag' bepaald; onze gemeenteraad bepaalt wat er in de gemeente gebeurt.
Als we afgaan op de informatie die voorhanden is, is het noodzakelijk dat iedereen doet wat er mogelijk is. Zowel indivudueel, maar ook gemeentelijk, provinciaal en landelijk. Daarom een beeld van de plannen van de lokale politieke partijen.

Binnen Gemert-Bakel doen zeven partijen mee aan de verkiezingen. Op deze site is een overzicht gemaakt waarbij in de partij-programma's gekeken is wat zij schrijven over de grote duurzaamheidsthema's. Daarin kan je zien in welke mate en hoe duidelijk de vijf belangrijkste toekomstthema’s zoals die elders beschreven zijn, opgenomen zijn in de partijprogramma’s.
Van vijf van de zeven partijen is informatie ontvangen.

Hier lees je over de noodzaak om klimaatverandering en verlies van biodiversiteitsverlies op de agenda te zetten

Hier lees je over de gekozen thema's

Hier lees je de werkwijze en verantwoording

Hier lees je wat er te lezen is in de verschillende programma's.

Gemerts Nieuwsblad 1 maart 2022

Gemerts Nieuwsblad 8 maart 2022