Verkiezingen-verantwoording

Het ordenen van informatie uit verkiezingsprogramma's van politieke partijen is iets dat iedereen wil. Het accepteren van de verschillen in uitkomst is iets dat door de ene partij graag gezien wordt, terwijl de andere partij dat liever niet gezien had.

Onze politici zetten zich met hart en ziel in voor het algemeen belang. Zij willen het graag allemaal goed doen. Om dat te bereiken leggen ze hun oor veelvuldig te luister bij de inwoners.
Er zijn twee manieren om het voor je mensen goed te doen:

 1. doen wat ze van je vragen.
  Dan ben je populair, zeker op korte termijn.
 2. doen wat nodig is, ook dat waar (nog) niet om gevraagd wordt.
  Dat kan heel vervelend zijn en vraagt veel communicatie, maar helpt uiteindelijk iedereen.

Kijkend naar de stand van zaken en van daaruit naar de thema's die de grootste bedreiging vormen voor onze manier van leven, ons welzijn, onze gezondheid en de wereld die we overlaten aan onze kinderen, hebben we nu het meest aan 'doen wat nodig is'.

Wat niet gedaan is:

 • vooraf, tijdens of na de inventarisatie afstemming met (één van de) politieke partijen
 • resultaten voorgelegd aan de partijen
 • een poging om de 'tekst achter de tekst' - de intentie - van de voorgenomen activiteiten te 'lezen'
 • te oordelen over de informatie in de programma's

Wat er wel gedaan is:

 • per mail aan de partij-secretariaten gevraagd hun programma toe te sturen
 • waar nodig 1 x een reminder gestuurd
 • gelezen wat er in de partijprogramma's staat geschreven
 • met een markeerstift de teksten gemarkeerd die duidelijk een relatie hebben met één van de grote thema's
 • deze gemarkeerde tekst waar mogelijk letterlijk overgenomen in de tabel
  waar dat niet (goed) mogelijk was, geprobeerd om een verkorte inhoud te beschrijven
 • een overzicht maken van relevante teksten