Klimaatburgemeester

...wat doet 'ie eigenlijk?

‘We staan er niet zo goed voor

en dat zijn we ons maar een beetje bewust
dus daar moeten we iets aan doen.’

Deze klimaatburgemeester probeert om de grote, abstracte vraagstukken over klimaat en biodiversiteit te verbinden met de dingen in onze directe leefomgeving en daarmee met de gezondheid van mens, dier en natuur.

De openingshandeling gebeurde op 2 november 2021 door - met drie generaties - vlaggen te hijsen.
Tijdens de nationale klimaatweek van 2022 hangt de vlag uiteraard weer in top. Er is nog veel te doen...

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Bekijk hier de brief van de Nederlandse wetenschappers van het (wereldwijde) klimaatrapport die op 20 oktober 2023 verscheen en op 23 oktober openbaar werd.
Deze brief is een oproep aan het demissionaire kabinet om niet langer de ogen te sluiten voor de realiteit.

Om je een beeld te vormen wat klimaatverandering gaat betekenen, kan je het weerbericht 2050 bekijken; een bericht dat gebaseerd is op actuele kennis over het klimaat en de klimaatverandering.