De knop om

De knop om, dat is wat nodig is om verdere afbraak van de natuur te voorkomen.

Wat wij normaal vinden aan de manier waarop en waaraan we ons geld uitgeven is eigenlijk niet normaal. We putten de Aarde uit, we vervuilen de lucht, we vergiftigen ons drinkwater etc. De gevolgen worden steeds merkbaarder.
En daar doen we allemaal aan mee, jij dus ook.

Daarmee kunnen we niet door blijven gaan. En dus moet de knop om; we gaan dingen anders aanpakken.
En dat kunnen we allemaal. Sterker nog; we hebben elkaar nodig om onze maatschappij te 'verbouwen' dat onze manier van leven niet meer schadelijk is voor onze leefomgeving en onszelf.

In augustus 2021 schreef de rijksoverheid al:

‘Het moment voor klimaatactie is nu. Elke graad telt.’

Nog altijd delft de natuur op veel plekken het onderspit en we lijken niet (genoeg) te beseffen dat dit betekent dat wij - de mensheid - ook ten onder gaan. Want: wij zíjn de natuur. Zodra we dat begrijpen en daar naar handelen, ziet hoe we leven, wonen, werken, consumeren, zorgen en leren er radicaal anders uit. Daarom...
wordt je uitgenodigd om 'de knop om' te zetten. Niet alleen de kachel lager, maar ook in je hoofd!

Doe je mee? Begin klein, maar begin!

N.B. je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je (toekomstige) kinderen en kleinkinderen.