DoorDikEnDun

Door dik en dun

We hebben het goed, hier in ons dorpje; wij allemaal. Nou ja, bíjna allemaal. Zou het niet mooier zijn als we écht allemáál in welzijn en gezondheid zou kunnen leven? Nu en in de toekomst?

We nodigen je uit om samen onderweg te gaan naar een gemeenschap waarin we gezond en gelukkig 2050 bereiken.
Wij noemen dat HandelGezond[1]!

Het jaar 2050 lijkt nog ver weg. En toch ligt het nog slechts één generatie verder in de toekomst.
Die toekomst is niet vanzelfsprekend. Nooit eerder werden we tegelijk geconfronteerd met vraagstukken over klimaat, biodiversiteit en maatschappelijke tweedeling zoals dat nu aan de orde is. Als we daarbij beseffen dat onze huidige welvaart gebaseerd is op een manier van leven die schade toebrengt aan mens[2] en klimaat en ten koste gaat van de natuur, dan kunnen we op onze vingers uittellen dat er iets zal moeten veranderen.
De gevolgen van klimaatontwrichting, biodiversiteitsverlies en tweedeling, gaan ons allemaal aan. Alle veranderingen - die noodzakelijk zijn als we de kinderen van onze kinderen een goede, leefbare toekomst op een gezonde Aarde gunnen - zullen onze huidige manier van samenleven veranderen. De opgaven die voor ons liggen bestaan grofweg uit drie grote thema’s:

  • Om de groeiende tweedeling aan te pakken en te voorkomen dat de ene persoon nauwelijks fatsoenlijk kan leven terwijl de ander over houdt, hebben we een hoge mate van solidariteit nodig.
  • Om het Klimaatvraagstuk op te lossen is het nodig om los te komen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Om het biodiversiteitsverlies om te keren en de natuur weer veerkrachtig te maken, zullen we minder spullen moeten kopen, gifstoffen in de ban moeten doen en de natuur (veel) meer ruimte geven.

Hoewel het allemaal ‘ver weg’-problemen lijken, zijn gewoon de gevolgen van onze normale manier van leven. Misschien is wel het meest moeilijke, dat we dikwijls niet eens in de gaten hebben wat de gevolgen zijn van wat we doen en van de beslissingen die we nemen. De verborgen impact, de schade die we onbedoeld aanrichten, wordt steeds duidelijker. Als je daarover na gaat denken, zou je er somber van kunnen worden. Maar dat is geen oplossing.

Maar als we samen optrekken wordt het zelfs leuk en geeft het onze onderlinge verbinding zelfs een enorme impuls. Dit is daarom een uitnodiging om samen op pad te gaan.

Voor iedereen in Handel een veilige, gezonde toekomst waarin we elkaar bijstaan waar dat nodig is. Waarbij we leven in een hoge mate van welzijn en minder afhankelijk worden van materiële zaken. Dat is de richting die we voor ons zien: Een gemeenschap in een gezonde leefomgeving waarin we niemand ‘laten vallen’, maar elkaar steunen door dik en dun: Samen op weg naar een gezond en gelukkig 2050, zodat de generatie die dan leeft een goed leven heeft en terug kan kijken op ‘goede grootouders’ die de juiste acties hebben genomen. Dat is wat de opstellers van dit manifest voor ogen hebben.

Ons voorstel is om tegelijk in te zetten op twee lijnen: 1. voorkómen én 2. repareren.

Lijn 1: Voorkómen
De meest makkelijke en logische weg om te werken aan voorkómen is door samen te kiezen voor welzijn en gezondheid als uitgangspunt.

Lijn 2: Repareren
De eerste en meest logische stap om te werken aan ‘repareren’ is zorgen dat onze dorpsgenoten te helpen die nu in de knel komen. Dat doen we door met mensen die dat willen een fonds te vullen waaruit we mensen die nu in de knel komen gaan helpen. Dat is een stap extra in solidariteit in de richting van ‘een sterke gemeenschap waarin niemand buiten de boot valt’.
Dat is dus niet ‘feestvieren op kosten van anderen’, maar elkaar vasthouden en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Enkele voorbeelden:

  • Een (kleine) bijdrage voor wie het nodig heeft;
  • Het helpen financieren van het verduurzamen van je woning (renteloos of tegen zeer lage rente)

Met 1 en 2 samen zijn we als gemeenschap op weg naar een gezond en gelukkig 2050 voor alle dorpsgenoten!

Doe je mee?

 

Handel, juni 2022

De ondertekenaars:

  • Bert Visser, inwoner en klimaatburgemeester
  • Peter Geerts, inwoner
  • ??
  • ??

Meer weten van onze ideeën over gezondheid? Kijk hier.

[1] HandelGezond is een initiatief van onze klimaatburgemeester.

[2] Denk aan burn-outs, eenzaamheid etc.