Gezondheid

Gezondheid van jezelf en je omgeving, wat je eraan kunt doen

Gezondheid als uitgangspunt

Gezondheid is een mix van erfelijkheid, opvoeding, leefstijl en leefomgeving. Erfelijkheid is niet beïnvloedbaar.
Opvoeding, leefstijl en omgeving zijn dat wel.

Daar kunnen we dus iets aan doen!

Waar kan je dan beginnen? Overal, maar dus ook dichtbij.

Wat kan je dan doen? Heel veel. En… elk besluit dat je neemt heeft gevolgen!

 

De gezondheid van de leefomgeving is de optelsom van 1. klimatologische omstandigheden, 2. biodiversiteit,
3. overheidssturing[i] op het gebied van samenleving, omgangsvormen, natuurontwikkeling en gebruik van
natuurvreemde stoffen en 4. de door inwoners gemaakte - individuele – keuzes voor zover die effect
hebben op de leefomgeving. (En dat blijkt vaak zo te zijn!)
Het welzijn en de gezondheid van onszelf is de optelsom van 1. het effect dat onze leefomgeving op
ons heeft en 2. onze leefwijze (incl. onze voeding), bepaalt door de individueel gemaakte keuzes.

In de lokale gemeenschap liggen dus nogal wat mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de het
welzijn en de gezondheid van de gemeenschap als geheel alsook de individuele leden daarvan.

Een aantal organisaties en personen[ii] heeft besloten samen op te trekken en te gaan werken aan een gezonde(re) leefomgeving door bij de acties die ze doen ‘gezondheid als uitgangspunt’ te nemen. Zij hebben als  stip aan de horizon om:

De streek rond Handel, Huize Padua en Elsendorp ‘de meest gezonde streek’ te laten worden.
Elke organisatie neemt dit streven als ambitie op in haar meerjarendoelstelling zodat deze gewenste situatie gaandeweg vorm krijgt.

Gaaf om samen aan te werken!

Bert Visser, klimaatburgemeester

[i] Overheidssturing is de optelsom van lokale, provinciale en landelijke sturing (wet & regelgeving) en handhaving.
[ii] Iedereen die dit initiatief ondersteunt is uitgenodigd om aan te sluiten!

Terug naar vorige pagina